Moet u meewerken aan een boekenonderzoek?

LexxTax weet wat uw rechten zijn als de Belastingdienst bij u aanklopt voor een controle.

Zorg dat u goed voorbereid bent wanneer een belastingambtenaar bij u langs komt voor een boekenonderzoek.

Boekenonderzoek door de Belastingdienst

Als u door de Belastingdienst gevraagd bent mee te werken aan een boekenonderzoek, dan handelt uw accountant, belastingadviseur of boekhouder de controle door de Belastingdienst in veel gevallen zelf af. Maar vaak is echter niet duidelijk wat de spelregels bij het boekenonderzoek zijn. Welke informatie moet u nu wel en welke niet verstrekken. En bent u verplicht alle informatie te geven welke wordt gevraagd? Verstandig is tijdig een fiscaal advocaat hierin te betrekken zodat u weet wat uw rechten zijn.

Waarom LexxTax inschakelen bij een controle door de Belastingdienst?

De tijd dat de Belastingdienst eens in de zoveel jaren uw bedrijf kwam controleren is voorbij. Tussen 2013 en 2018 daalde het aantal boekenonderzoeken van 38.900 naar 19.900. Tegenwoordig vinden er aanzienlijk minder boekenonderzoeken plaats. Er wordt nu alleen gecontroleerd indien daarvoor een concrete aanleiding is.

Wanneer de Belastingdienst een boekenonderzoek instelt, moet u er dus al rekening mee houden dat de Belastingdienst ergens door getriggerd is. Naast de gegevens uit de belastingaangiften kunt u ook denken aan informatie verkregen door koppeling van systemen en bestanden, of (spontane) uitwisseling van gegevens vanuit het buitenland.

Het is daarom van groot belang om al bij het instellen van een boekenonderzoek oplettend te zijn. Niet in de laatste plaats omdat een belastingcontrole naadloos kan overgaan in een strafrechtelijk (FIOD)onderzoek en daarmee ook de spelregels veranderen.

Wat mag de Belastingdienst wel en wat niet bij een boekenonderzoek?

Zorg dat u goed voorbereid bent wanneer een belastingambtenaar bij u langs komt voor een boekenonderzoek. Besef u goed dat de controlebevoegdheden van de fiscus ten doel hebben de belastbare feiten en de daarop gebaseerde verschuldigde belasting (correct) vast te stellen en op u de verplichting rust om aan het onderzoek mee te werken. Bij een overgang van controlefase naar opsporingsfase bent u niet meer verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Schakel tijdig een fiscaal advocaat van LexxTax in om u te informeren wat uw rechten in een belastingonderzoek en/of een FIOD-onderzoek zijn.

Bel met LexxTax voor eerste hulp bij een boekenonderzoek

De belastingadvocaat van LexxTax staat u telefonisch of persoonlijk te woord over wat u moet doen als de Belastingdienst een boekenonderzoek bij u wil komen uitvoeren. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend en zonder verplichtingen. Met een advocaat van LexxTax zult u met meer vertrouwen de controle tegemoet zien. Daarnaast voorkomt u dat u in een later stadium fouten moet herstellen die de tijdens het boekenonderzoek onnodig zijn gemaakt.

boekenonderzoek belastingdienst

Waarom LexxTax inschakelen bij een boekenonderzoek?

  • LexxTax kent de spelregels (rechten en plichten)

  • LexxTax beoordeelt de inhoud en de conclusies van het boekenonderzoek

  • LexxTax weet hoe te corresponderen met de Fiscus

Laat ons u helpen

Wilt u graag weten wat LexxTax voor u kan betekenen? Neem dan gewoon even contact op voor een vrijblijvend, kosteloos en ongedwongen kennismakingsgesprek.

Maak een afspraak

Bel 020 244 15 49
Vaak weten we binnen een uur en kosteloos wat de mogelijkheden zijn.