Witwassen en belastingfraude

Wat is witwassen?

Witwassen kan in de kern omschreven worden als de schijn wekken dat crimineel verdiend vermogen legaal verdiend is, zodat het crimineel verdiende geld zonder daarbij gestoord te worden uitgegeven kan worden en zonder dat het vermoeden rijst dat het geld is verdiend met illegale activiteiten. Als er geen aannemelijke verklaring is voor de herkomst van het vermogen, ben je al snel verdachte van witwassen.

Om tot witwassen te komen moet er daarom een onderliggend strafbaar feit zijn. Uit jurisprudentie volgt dat ook bij (zowel zelf gepleegde als door een ander gepleegde) belastingfraude – zoals het indienen van onjuiste BTW aangiften of het verzwijgen van inkomen of buitenlands vermogen – al gauw sprake kan zijn van witwassen.

Inkeerregeling

En hoe zit het dan bij het alsnog opgeven van niet opgegeven inkomsten en vermogen op basis van vrijwillige verbetering van de belastingaangifte – de zgn. inkeerregeling? Vooropgesteld zij dat vrijwillige inkeer vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk is voor het aanhouden van buitenlands vermogen of inkomen vanuit het buitenlanden en vanaf 1 januari 2020 zal dat voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) ook niet meer mogelijk zijn.

Voor de vrijwillige verbetering van overige inkomsten en vermogen is het in principe alleen de belastingplichtige zelf die daarvan profiteert, m.a.w. door het vervallen van het recht op strafvervolging wegens belastingfraude vervalt ook het recht op vervolging wegens witwassen. Alleen in uitzonderingssituaties kan ook degene die heeft bijgedragen aan het strafbare feit, bijvoorbeeld degene die de inkeer heeft bevorderd profiteren van de inkeerregeling.

Mocht u verdacht worden van witwassen dat in verband gebracht wordt met belastingfraude neem dan contact op met Martijn Dunant Maurits van LexxTax Belastingadvocaten en Experts.

Laat ons u helpen

Wilt u graag weten wat LexxTax voor u kan betekenen? Neem dan gewoon even contact op voor een vrijblijvend, kosteloos en ongedwongen kennismakingsgesprek.

Maak een afspraak

Bel 020 244 15 49 Vaak weten we binnen een uur en kosteloos wat de mogelijkheden zijn.

mr. M.S. Dunant Maurits
mr. M.S. Dunant MauritsFiscaal Advocaat