De Fiscus komt langs bij u om inzicht te krijgen in uw dagelijkse gang van zaken.