Hoe werkt de FIOD?

De FIOD haalt regelmatig het nieuws. Zo heeft de FIOD onlangs nog invallen gedaan bij illegale sigarettenhandelaren. Voordat de FIOD een inval doet, zijn er al meerdere processen doorlopen.

Hoe ziet het opsporingsproces van de FIOD er uit?

Fraudemeldingen komen dagelijks binnen, voornamelijk afkomstig van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane maar ook van brancheorganisaties, ondernemingen, particulieren en de Criminele Inlichtingen Eenheid.

Bij de FIOD werken ruim 1100 medewerkers in 6 regio’s binnen Nederland. De FIOD houdt zich bezig met het strafrechtelijk tegengaan van:

 • financieel-economische fraude
 • fraude met specifieke goederen
 • fiscale fraude

Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging

De volgende stappen doorloopt de FIOD:

 1. Binnenkomende fraudemeldingen vastleggen in een pré-weegdocument.
  In dit document staat welke verdachten en welke strafbare feiten de FIOD wil gaan onderzoeken. Een fraudemelding kan binnenkomen van de Belastingdienst wanneer zij bij een belastingcontrole vermoeden/ geconstateerd hebben dat er gefraudeerd is.
 2. De stuur en weegploeg (voorheen het Tripartiete Overleg)
  Het pré-weegdocument wordt besproken tussen de stuur- en weegploeg bestaande uit drie partijen: de FIOD, het Openbaar Ministerie en een vertegenwoordiger van de toezichthouders.
  De ene keer kiest de FIOD voor één groot onderzoek en de andere keer voor kleinere onderzoeken voor meer effect. De toezichthouder doet ook zaken bestuursrechtelijk af met een heffing, een boete of een andere maatregel om de effecten van fraudebestrijding zo groot mogelijk te maken. Of een zaak strafrechtelijk wordt afgedaan is terug te vinden in een protocol dat voorschriften bevat voor de aanmelding van fiscale delicten, douane- en toeslagendelicten.
 3. Het onderzoeksvoorstel: capaciteit.
  Daarna wordt het onderzoeksvoorstel opgesteld. Hierin staat een inschatting van de capaciteit die de FIOD en het Openbaar Ministerie nodig hebben voor het onderzoek en vervolging.
 4. Het onderzoeksvoorstel: methoden en middelen.
  Vervolgens wordt de methode bepaald en de in te zetten opsporingsmiddelen gekozen, zoals het inzetten van telefoontaps of het observeren van een verdachte. De officier van justitie moet hiervoor toestemming geven.
 5. Het onderzoeksvoorstel: acceptatie
  Het onderzoeksvoorstel wordt besproken met de officier van justitie en beoordeeld. Bij akkoord, kan begonnen worden met de feitelijke opsporing.
 6. Het onderzoek
  Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van opsporingsmedewerkers. In deze fase kunnen de verdachten worden afgeluisterd, hun administratie in beslag genomen worden door de FIOD en kunnen de verdachten worden aangehouden en worden verhoord. De resultaten hiervan worden vastgelegd in het proces-verbaal.
 7. Overdracht en vervolging
  In deze fase wordt gekeken of alle procedures in het onderzoek volgens de wet zijn uitgevoerd en of deze voldoet aan de kwaliteitseisen van de FIOD. De officier van justitie beslist op basis van het proces-verbaal of hij tot vervolging overgaat. De rechter om te bepaalt uiteindelijk of de verdachten schuldig zijn aan de ten laste gelegde strafbare feiten

Zoekt u een advocaat in FIOD zaken?

LexxTax is gespecialiseerd in fiscale (fraude) zaken en ondersteunt cliënten bij problemen met de fiscus of FIOD. LexxTax zal u op gepaste wijze hierin bijstaan. Van fiscaal advies, ondersteuning bij de boekenonderzoeken door de fiscus tot rechtsbijstand door de FIOD advocaat bij een strafrechtelijke procedure, mocht uw zaak onverhoopt toch door het Openbaar Ministerie / FIOD worden afgedaan.

FIOD advocaat LexxTax

Wat als de FIOD langs komt?

Wanneer de FIOD bij u langs komt, doet u er verstandig aan om direct een belastingadvocaat in te schakelen. LexxTax kan u bijstaan wanneer u wordt geconfronteerd met een inval. Hoe eerder u dit bij een advocaat-belastingkundige neerlegt, hoe beter u geholpen kunt worden.