Op 13 maart 2018 bereikten de ministers van Economische en Financiële Zaken van de EU een politiek akkoord over het voorstel van de Europese Commissie van juni 2017. Dit voorstel gaat over nieuwe transparantieregels voor intermediairs zoals accountants en belastingadviseurs. Deze intermediairs kunnen potentieel schadelijke fiscale constructies ontwerpen of verkopen. Zoals het nu lijkt zal de richtlijn medio 2018 directe werking hebben.

Panama Papers

Het doel van het voorstel is om de belastingautoriteiten te voorzien van informatie over mogelijk agressieve fiscale constructies. De meeste diensten die door intermediairs worden verleend zijn legitiem. Recente zaken, zoals de Panama Papers, hebben echter de rol blootgelegd die sommige van deze tussenpersonen kunnen spelen bij internationale belastingontwijking en -ontduiking. Dit doen zij door fiscale constructies te ontwerpen die zijn opgezet om hun cliënten te helpen de belasting te ontduiken.

Fiscaal advies

Intermediairs moeten de door hun bedachte en/of geadviseerde fiscale constructie binnen dertig dagen na de dag dat het advies beschikbaar wordt gesteld aan de cliënt, aan de belastingautoriteiten voorleggen. Voorbeelden van fiscale constructies zijn afspraken die:

  • betrekking hebben op een grensoverschrijdende betaling die aan de bron aftrekbaar is voor een ontvanger die woonachtig is in een land waar geen of weinig belasting is.
  • een rechtsgebied betrekken met ontoereikende of zwak gehandhaafde antiwitwaswetgeving.
  • zijn opgezet om rapportage-inkomsten te vermijden zoals vereist op grond van EU-transparantieregels.
  • de EU-voorschriften voor de uitwisseling van informatie voor fiscale rulings omzeilen.
  • een verband hebben tussen de vergoeding van de intermediair en het bedrag van het belastingvoordeel van de overeenkomst, op voorwaarde dat het belangrijkste voordeel van de regelingen erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen.
  • ervoor zorgen dat hetzelfde activum profiteert van afschrijvingsregels in meer dan één land.
  • hetzelfde inkomen in aanmerking laten komen voor belastingvermindering in meer dan één rechtsgebied.
  • de richtlijnen van de EU of internationale verrekenprijzen niet respecteert.

Voor praktische details hoe de richtlijn uit zal werken zie:
Questions and Answers on new tax transparency rules for intermediaries

Bron: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transparency-intermediaries_en