Toeslagen Belastingdienst

Moet u toeslagen terugbetalen?

Heeft u van de Belastingdienst, afdeling Toeslagen, een brief ontvangen waarin staat dat u teveel aan toeslagen heeft ontvangen? En u bent het daar niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, dan kan LexxTax u hierbij als advocaat/raadsman bijstaan.

Bezwaar maken

Als u een toeslag aanvraagt, krijgt u dit als een voorschot uitbetaald. Aan het eind van het jaar wordt pas de definitieve toeslagen berekend. Het kan dus voorkomen dat u teveel toeslag heeft ontvangen. De Belastingdienst stuurt u dan een brief met hierin de berekening van het te veel uitgekeerde bedrag en het bedrag dat u dan moet terug betalen. Bent u het oneens met deze berekening, dan kunt u bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken op de volgende onderdelen:

  • voorschotbeschikking
  • terugvorderingsbeschikking
  • definitieve berekening
  • boete

Op de Rechtoptoeslagen.nl staat hoe u bezwaar kunt maken. Zorg er voor dat u dit bezwaar altijd indient binnen 6 weken. Doet u dit niet, dan is de kans op toekening van uw bezwaar minimaal. Heeft u hulp nodig bij het indienen van dit bezwaar, dan kan LexxTax u hierbij helpen. Neem dan contact op voor een kosteloos advies.

In beroep gaan

Mocht u een bezwaar hebben ingediend, maar heeft de Belastingdienst dit afgewezen? Dan kunt u, als u het niet eens bent met deze beslissing, hiertegen in beroep gaan. Dit kunt u eventueel zelf doen door digitaal in beroep te gaan. U mag hiervoor een advocaat inschakelen. Lexx Tax kan u hierin bijstaan. In veel gevallen kunt u dit op toevoegingsbasis (gesubsidieerde rechtshulp) laten uitvoeren.

Kosten

Lexx Tax kan op toevoegingsbasis (ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand  genoemd) namens u optreden.

Een toevoeging wordt afgegeven als u onvoldoende inkomen en/of vermogen hebt om een advocaat te kunnen betalen. Lexx Tax zal nagaan of u hiervoor in aanmerking komt en zal deze toevoeging dan vervolgens aanvragen. Als de toevoeging wordt afgegeven, dient u alleen de eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, kunt u terzake de eigen bijdrage en evt. griffierecht aanvullend in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Het eerste gesprek met Lexx Tax is altijd kosteloos. In dit gesprek zal nagegaan worden of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wat de hoogte van de eigen bijdrage zal zijn. Mocht u niet in aanmerking komen, dan wordt een uurtarief met u overlegd. Voor meer informatie over toevoegingen kunt u kijken op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Toeslagen

U kunt bezwaar maken indien u teveel voorschot heeft ontvangen volgens de Belastingdienst voor de volgende toeslagen:

Maak een afspraak

Bel 058 299 8181
of stuur een email:
info@lexxadvocaten.nl

Vaak weten we binnen een uur en
kosteloos wat de mogelijkheden zijn.

Uw Advocaat

mr. Dunant Maurits biedt als advocaat-belastingkundige rechtsbijstand aan klanten die een geschil hebben met de Belastingdienst. mr. Dunant Maurits maakt sinds 2010 deel uit van Lexx Advocaten in Leeuwarden.

Westersingel 28 Leeuwarden Friesland