Toeslagen Belastingdienst

Moet u toeslagen terugbetalen?

Heeft u van de Belastingdienst, afdeling Toeslagen, een brief ontvangen waarin staat dat u teveel aan toeslagen heeft ontvangen? En u bent het daar niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Is het bezwaar echter afgewezen, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. LexxTax kan u hierbij als raadsman bijstaan. Vaak heeft u recht op gesubsidieerde rechtshulp waardoor u vrijwel niets zelf hoeft te betalen.

Bezwaar maken

Als u een toeslag aanvraagt, krijgt u dit als een voorschot uitbetaald. Aan het eind van het jaar wordt pas de definitieve toeslagen berekend. Het kan dus voorkomen dat u teveel toeslag heeft ontvangen. De Belastingdienst stuurt u dan een brief met hierin de berekening van het te veel uitgekeerde bedrag en het bedrag dat u dan moet terug betalen. Bent u het oneens met deze berekening, dan kunt u bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken op de volgende onderdelen:

  • voorschotbeschikking
  • terugvorderingsbeschikking
  • definitieve berekening
  • boete

Op de Rechtoptoeslagen.nl staat hoe u bezwaar kunt maken. Zorg er voor dat u dit bezwaar altijd indient binnen 6 weken. Doet u dit niet, dan is de kans op toekening van uw bezwaar minimaal. Heeft u hulp nodig bij het indienen van dit bezwaar, dan kan LexxTax u hierbij helpen. Neem dan contact op voor een kosteloos advies.

In beroep gaan

Mocht u een bezwaar hebben ingediend, maar heeft de Belastingdienst dit afgewezen? Dan kunt u, als u het niet eens bent met deze beslissing, hiertegen in beroep gaan. Dit kunt u eventueel zelf doen door digitaal in beroep te gaan. U doet er verstandig aan om een advocaat in te schakelen. LexxTax is gespecialiseerd in bijstand van cliënten die een conflicten hebben met de Belastingdienst en kan u hierin bijstaan. In veel gevallen kunt u dit op toevoegingsbasis (=gesubsidieerde rechtshulp) laten uitvoeren, waardoor u vrijwel niets zelf hoeft te betalen.

Kosten

LexxTax kan op toevoegingsbasis (ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd) namens u optreden.

Een toevoeging wordt afgegeven als u onvoldoende inkomen en/of vermogen hebt om een advocaat te kunnen betalen. U heeft dan recht op gefinancierde rechtshulp. LexxTax zal nagaan of u hiervoor in aanmerking komt en zal deze toevoeging dan vervolgens aanvragen. Als de toevoeging wordt afgegeven, dient u alleen de eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen (zie schema hieronder van de Raad voor de Rechtsbijstand). Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, kunt u terzake de eigen bijdrage en evt. griffierecht aanvullend in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Voor meer informatie over toevoegingen kunt u kijken op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Eigen bijdragen

Het eerste gesprek is altijd gratis.

Het eerste gesprek met Lexx Tax is altijd kosteloos. In dit gesprek zal nagegaan worden of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wat de hoogte van de eigen bijdrage zal zijn. Bel LexxTax 058 299 81 81 of laat ons u terugbellen.

Toeslagen

U kunt bezwaar maken indien u teveel voorschot heeft ontvangen volgens de Belastingdienst voor de volgende toeslagen:

Maak een afspraak

Bel 058 299 8181
of stuur een email:
contact@lexxtax.nl

Vaak weten we binnen een uur en kosteloos wat de mogelijkheden zijn.

Uw Advocaat

mr. Dunant Maurits biedt als advocaat-belastingkundige rechtsbijstand aan klanten die een geschil hebben met de Belastingdienst.

Westersingel 28 Leeuwarden Friesland