Problemen met de huurtoeslag?

Moet u huurtoeslag terugbetalen?

U ontvangt huurtoeslag als u een laag inkomen heeft. Dit is vaak het geval bij een uitkering maar ook als u een klein inkomen heeft, bijvoorbeeld als u studeert. De huurtoeslag wordt maandelijks uitgekeerd en ondersteunt volledig of gedeeltelijk bij het betalen van de huur.

Het komt voor dat de hoogte van de huurtoeslag anders uit valt dan waar u recht op heeft. Dit is bijvoorbeeld in het geval waarbij u meer inkomen ontvangt of dat de huur lager is dan u heeft opgegeven. Ook tussentijdse veranderingen hierin worden wel eens vergeten om door te gegeven aan de Belastingdienst. Indien u teveel toeslag heeft ontvangen, stuurt de Belastingdienst een brief waarin wordt meegedeeld, dat de teveel ontvangen toeslagen terugbetaald moet worden.

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet wel zorgen dat u binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag bezwaar hiertegen maakt. Heeft u dit reeds gedaan en bent u niet akkoord met de afwijzing, dan kunt u hier nog tegen in beroep gaan.

LexxTax is gespecialiseerd beroepen en bezwaren tegen huurtoeslagen en kan u daarbij helpen. Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat kost rechtsbijstand door LexxTax

Lexx Tax kan op toevoegingsbasis (ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand  genoemd) namens u optreden.

Een toevoeging wordt afgegeven als u onvoldoende inkomen en/of vermogen hebt om een advocaat te kunnen betalen. Lexx Tax zal nagaan of u hiervoor in aanmerking komt en zal deze toevoeging dan vervolgens aanvragen. Als de toevoeging wordt afgegeven, dient u alleen de eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, kunt u terzake de eigen bijdrage en evt. griffierecht aanvullend in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Het eerste gesprek met Lexx Tax is altijd kosteloos. In dit gesprek zal nagegaan worden of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wat de hoogte van de eigen bijdrage zal zijn. Mocht u niet in aanmerking komen, dan wordt een uurtarief met u overlegd. Voor meer informatie over toevoegingen kunt u kijken op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Maak een afspraak

Bel 058 299 8181
of stuur een email:
contact@lexxtax.nl

Vaak weten we binnen een uur en kosteloos wat de mogelijkheden zijn.

Let ook op uw andere toeslagen.

Het kan voorkomen dat u naast problemen met uw huurtoeslag ook problemen krijgt met uw zorgtoeslag en of andere toeslagen.

Uw Advocaat

mr. Dunant Maurits biedt als advocaat-belastingkundige rechtsbijstand aan klanten die een geschil hebben met de Belastingdienst.

Westersingel 28 Leeuwarden Friesland