Wat kunt u doen als u problemen hebt met het kindgebonden budget?

Moet u toeslag terugbetalen?

U ontvangt een kindgebonden budget als u een laag inkomen heeft. Deze toeslag wordt aan u uitbetaald door de Belastingdienst.

Mocht het zijn dat er veranderingen plaats vinden in uw inkomen, dan kan dit gevolgen hebben voor het kindgebonden budget. U ontvangt dan van de Belastingdienst een brief met hierin de melding dat u het bedrag dat te veel heeft ontvangen, moet terug betalen. U kunt tegen deze aanslag bezwaar maken maar u dient dit binnen 6 weken te doen. Voor meer informatie over bezwaar maken, lees hier meer.

Heeft u bezwaar gemaakt hiertegen en heeft de Belastingdienst dit afgewezen, dan kunt u hier nog tegen in beroep gaan.

LexxTax is gespecialiseerd in hulp bij het in beroep hiertegen gaan. Wilt u meer informatie over in hoeverre LexxTax u hierbij kan helpen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat kost rechtsbijstand door LexxTax

Lexx Tax kan op toevoegingsbasis (ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand  genoemd) namens u optreden.

Een toevoeging wordt afgegeven als u onvoldoende inkomen en/of vermogen hebt om een advocaat te kunnen betalen. Lexx Tax zal nagaan of u hiervoor in aanmerking komt en zal deze toevoeging dan vervolgens aanvragen. Als de toevoeging wordt afgegeven, dient u alleen de eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, kunt u terzake de eigen bijdrage en evt. griffierecht aanvullend in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Het eerste gesprek met Lexx Tax is altijd kosteloos. In dit gesprek zal nagegaan worden of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wat de hoogte van de eigen bijdrage zal zijn. Mocht u niet in aanmerking komen, dan wordt een uurtarief met u overlegd. Voor meer informatie over toevoegingen kunt u kijken op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Maak een afspraak

Bel 058 299 8181
of stuur een email:
contact@lexxtax.nl

Vaak weten we binnen een uur en kosteloos wat de mogelijkheden zijn.

Let ook op uw andere toeslagen.

Het kan voorkomen dat u naast problemen met uw kindgebonden budget ook problemen krijgt met uw zorgtoeslag en of andere toeslagen.

Uw Advocaat

mr. Dunant Maurits biedt als advocaat-belastingkundige rechtsbijstand aan klanten die een geschil hebben met de Belastingdienst.

Westersingel 28 Leeuwarden Friesland