Problemen met uw zorgtoeslag?

Wat kunt u doen als u zorgtoeslag moet terugbetalen

De zorgtoeslag is een bijdrage van de Belastingdienst in de kosten voor de Nederlandse zorgverzekering. De zorgtoeslag wordt aangevraagd bij de Belastingdienst en u komt daarvoor in aanmerking als u voldoet aan een aantal voorwaarden. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen. 

Het kan voorkomen dat u volgens de Belastingdienst teveel zorgtoeslag heeft ontvangen. U heeft dan van de Belastingdienst hierover een brief ontvangen. Bent u het daar echter niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. LexxTax kan u hierbij te hulp schieten door u bij te staan als advocaat/raadsman.

Wilt u bezwaar maken, dan dient u dit wel binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag te doen. Lees hier meer over bezwaar maken en wat LexxTax voor u hierin kan betekenen.

Heeft u bezwaar gemaakt op de aanslag maar is dit door de Belastingdienst afgewezen, dan kunt in beroep gaan. De advocaat van LexxTax kan hun hierin bijstaan.

Wat kost rechtsbijstand door LexxTax

Lexx Tax kan op toevoegingsbasis (ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand  genoemd) namens u optreden.

Een toevoeging wordt afgegeven als u onvoldoende inkomen en/of vermogen hebt om een advocaat te kunnen betalen. Lexx Tax zal nagaan of u hiervoor in aanmerking komt en zal deze toevoeging dan vervolgens aanvragen. Als de toevoeging wordt afgegeven, dient u alleen de eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, kunt u terzake de eigen bijdrage en evt. griffierecht aanvullend in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Het eerste gesprek met Lexx Tax is altijd kosteloos. In dit gesprek zal nagegaan worden of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wat de hoogte van de eigen bijdrage zal zijn. Mocht u niet in aanmerking komen, dan wordt een uurtarief met u overlegd. Voor meer informatie over toevoegingen kunt u kijken op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Maak een afspraak

Bel 058 299 8181
of stuur een email:
contact@lexxtax.nl

Vaak weten we binnen een uur en kosteloos wat de mogelijkheden zijn.

Let ook op uw andere toeslagen

Het kan voorkomen dat u naast problemen met uw zorgtoeslag ook problemen krijgt met uw huurtoeslag en of andere toeslagen.

Uw Advocaat

mr. Dunant Maurits biedt als advocaat-belastingkundige rechtsbijstand aan klanten die een geschil hebben met de Belastingdienst.

zorgtoeslag LexxTax