Advocaat belastingzaken

Werkterreinen

Lexx Tax staat u o.a. bij op de volgende terreinen:

Invordering Algemeen

 • Aanslag/aanmaning/dwangbevel
 • Uitstel van betaling en kwijtschelding
 • Verzet
 • Actio Pauliana
 • Vordering ex. art. 19 IW/bankvordering
 • Verrekening

(Fiscaal) Strafrecht

 • Strafrechtelijke vervolging o.g.v. witwassen
 • Samenloop met boete
 • Fiscale of commune delicten
 • Strafbeschikking

Fiscaal proces- en bestuursrecht

 • Belastingcontrole, informatieverplichtingen
 • Naheffing/navordering
 • Bewijsrecht
 • Informatiebeschikking

Civiele aansprakelijkheid

 • Onrechtmatige daad
 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
 • Aansprakelijkheid op grond van boek 2 BW

Beslag en aansprakelijkheid

 • Beslag en versnelde invordering
 • Bodemrecht/ bodemvoorrecht/ voorrecht
 • Aansprakelijkheidsprocedures

Fiscaal boete- en strafrecht

 • 12 jaars termijn
 • Inkeer
 • Toerekening van opzet of grove schuld
 • Medeplegen

Fiscale aansprakelijkheid

 • Algemene aansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Inleners- en keten aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid van aandeelhouders
 • Aansprakelijkheid zetelverplaatsing
 • Aansprakelijkheidsprocedure

Toeslagen

 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Huurtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag

Lees meer over toeslagen