Informatiebeschikking

De Belastingdienst gebruikt de informatiebeschikking om bij belastingplichtigen informatie op te vragen, zoals in het geval van (verzwegen) buitenlandse bankrekeningen. Reageert de belastingplichtige niet naar tevredenheid, dan wordt bij beschikking vastgesteld dat niet is voldaan aan de meewerkverplichting ex art. 47 en 49 AWR. Het gevolg hiervan is dat de bewijslast op de belastingplichtige komt te rusten.

Voorts dient rekening te worden gehouden met het feit dat de termijn voor de vaststelling van een aanslag, navorderingsaanslag of naheffingsaanslag of het nemen van een beschikking wordt verlengd met de periode tussen de bekendmaking van de met betrekking tot die belastingaanslag en het moment waarop de informatiebeschikking onherroepelijk komt vast te staan of wordt vernietigd (art. 52a lid 2 AWR).

Als een reactie van de belastingplichtige uitblijft, stelt de inspecteur dit vast bij voor bezwaar vatbare beschikking (informatiebeschikking), art. 52a lid 1AWR. Indien de inspecteur een aanslag, navorderingsaanslag of naheffingsaanslag vaststelt of een beschikking neemt voordat de met betrekking tot die belastingaanslag of beschikking genomen informatiebeschikking onherroepelijk is geworden, vervalt de informatiebeschikking (art. 52a lid 3 AWR).

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in haar uitspraak d.d. 20 mei 2014 bevestigd dat een informatiebeschikking onder omstandigheden ook naar de gemachtigde van de belastingplichtige kan worden verzonden. Dit ondanks de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad op grond waarvan een onjuiste tenaamstelling van een belastingaanslag niet kan leiden tot belastingplicht.

Meer informatie over de informatiebeschikking?

U kunt bellen voor vragen over de informatiebeschikking. LexxTax is gespecialiseerd in fiscaal recht en kan uw vragen beantwoorden. U kunt ook uw telefoonnummer achterlaten zodat wij u binnen 1 werkdag terug bellen.